PROJECT & BOUWMANAGEMENT

Projectontwikkeling en projectmanagement lopen hand in hand in het voorbereidingsproces. Daar waar de projectontwikkeling zich meer bezig houdt met de sturing van het proces, staat bij het projectmanagement de vakinhoudelijke uitwerking, controle en begeleiding centraal. Cum Laude Projects zorgt ervoor dat het project tot in de puntjes voorbereid wordt. 

 

Ondanks een goede voorbereiding komt het nog wel eens voor dat tijdens de uitvoering fouten worden gemaakt. Dit kan voorkomen worden wanneer de kwaliteit tijdens de uitvoering nauwlettend gevolgd en bewaakt wordt. Hiervoor is goed bouwmanagement onontbeerlijk. Dit is niet alleen bij grotere projecten van belang, maar ook bij een simpele verbouwing kan goed bouwmanagement een hoop problemen en financiële teleurstellingen achteraf voorkomen.